Årsoppgjøret speiler året på alle plan.

 

Vi er oppdatert på de siste skatte- og regnskapsregler for å kunne gjennomføre et riktig årsoppgjør med selvangivelse og ligningspapirer.

Årsoppgjør

 

Vi tar pulsen på året som har gått og hjelper med å gi din bedrift en nøktern status.

 

Næringsoppgave med vedlegg

Resultat og balanse

Lovens formelle krav til årsoppgjøret

Selvangivelse

Skatteberegning, skatteregler og skatteplanlegging

Årsberetning