Budsjettet er viktig pådriver for lønnsomhet

 

Lønnsomme bedrifter vet at budsjettarbeidet er en viktig del for å få god lønnsomhet.

 

Med elektronisk overvåking av regnskapet mot budsjettet kan mange negative overraskelser unngås.

Vi kan rettlede og bistå med å utarbeide

Budsjettering

 

Vi ønsker at kundene våre er sterkt delaktige i budsjettarbeidet.

 

Resultatbudsjett

Likviditetsbudsjett

Revidering av budsjett