Lønn – er den viktige rutinen!

 

Regelverket i forbindelse med lønn er stadig i endring og krever faglig oppdatering og kunnskaper om nye IT-løsninger.

 

Vi har lønnssystem som dekker en riktig lønnsutbetaling innen de fleste bransjer.

Lønn

 

Vi tilbyr effektive lønnsrutiner for de

fleste bransjer.

 

 

Utlønning

Påleggstrekk / inkassotrekk

Reiseregninger, bilgodtgjørelse m. m.

Refusjon av sykepenger

Tariffregulering

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift, årets feriepengeutbetaling,
lønns- og trekkoppgave pr. 31.12

Rapporter og statistikker

Feriepenger

Skatte- og avgiftsoppgjør

Oppfølging av fravær / ferie

Elektronisk innrapportering

Elektronisk overføring av lønn/

lønnsslipp til de ansatte