Regnskapet er ditt styringsverktøy

 

Det er smart å ha en jevnlig gjennomgang av regnskapet.

Vi kan være en diskusjonspartner og rådgiver innen deler av eller hele regnskapet.

 

Hos oss kan du velge alt eller kun de delene av regnskap som du trenger.

 

Vi kan gi deg oversiktlige rapporter som viser økonomisk status til enhver tid.

Rapportene kan om ønskelig hentes fra nettet.

Regnskap

 

Regnskapet viser deg hvordan du kan styre virksomheten fremover.

 

Resultat

Balanse

Hovedbok

Remittering

Nøkkeltallsrapportering

Skatteplanlegging

Årsoppgjør / Likningspapirer

Leverandør og kundereskontro